Poselství Světového domu spravedlnosti - a dopisy napsané jeho jménem - poskytují Bahá'í společenství analýzu, vizi a směr a zajišťují jednotu jeho myšlení a jednání, jak se společenství učí přenést Bahá'u'lláovu vizi pro lidstvo do skutečnosti.

 

DatumKomuSouhrn obsahuAnglický originál
 
Riḍván 2019 Bahá’í věřícím světa Ridvánové poselství 2019 Riḍván 2019
 
Naw-Rúz 2019 Následovníkům Bahá’u’lláha v Íránu Poselství k Naw-Rúzu Naw-Rúz 2019
 
18. ledna 2019 Bahá’í věřícím světaPoselství o světovém míru 18 January 2019
 
26. listopadu 2018 Bahá’í věřícím světaU příležitosti Dne Smlouvy a připomínce skonu ‘Abdu’l-Baháa 26 November 2018
 
9. listopadu 2018 Bahá’í věřícím světaUstavení Bahá’í mezinárodní rozvojové organizace 9 November 2018
 
22. července 2018 Přátelům shromážděným v Norte del Cauca v Kolumbii na slavnostním otevření domu uctíváníU příležitosti slavnostního otevření domu uctívání v Norte del Cauca 22 July 2018
 
Riḍván 2018 Bahá’í věřícím světaRidvánové poselství 2018 Riḍván 2018
 
31. října 2017 Bahá’í věřícím světa Po dvoustém výročí narození Bahá’u’lláha 31 October 2017
 
Říjen 2017 Všem, kdož velebí Slávu Boží U příležitosti dvoustého výročí narození Bahá’u’lláha October 2017
 
1. září 2017 Přátelům shromážděným ve Battambangu v Kambodži na slavnostním otevření Domu uctívání U příležitosti slavnostního otevření domu uctívání v Battambangu 1 September 2017
 
Riḍván 2017 Bahá’í věřícím světa Ridvánové poselství 2017 Ridván 2017
 
1. března 2017 Bahá'í věřícím světa Ohledně hospodářského života 1 March 2017
 
25. listopadu 2016 Bahá’í věřícím světa Ohledně rozvoje instituce pomocných sborů 25 November 2016
Poznámka: