„Byl vystavěn svatostánek jednoty – nepovažujte se vzájemně za cizince. Jste plody jednoho stromu a listy jedné větve.“ — Bahá’u’lláh

 

Celé lidstvo tvoří jeden celek, jehož osudem je žít v míru a harmonii.

Bahá’u’lláh zdůrazňuje, že všichni lidé coby tvorové jednoho Boha rovněž utvářejí jedno lidstvo. Rozdíly rasového, národnostního, třídního nebo etnického původu jsou něčím pomíjivým, chápeme-li je ve výše uvedeném kontextu. Stejným způsobem se v Bahá’í víře zavrhují jakékoliv představy o kmenové, oblastní nebo národní nadřazenosti.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: