„Toto jest Den, kdy byli lidé zahrnuti nejznamenitější přízní Boží, Den, kdy byly všechny stvořené věci naplněny Jeho nejmocnější milostí.“ — Bahá’u’lláh

 

Bahá’u’lláh (1817-1892)

V polovině 19. století byla jedním z nejobávanějších vězení na Blízkém východě „Černá jáma“ v Teheránu. Kdysi sloužila jako nádrž pro veřejné lázně a jediným vchodem do ní byla chodba se třemi strmými patry kamenných schodů. Vězni se tu krčili ve špíně, chřadli v černočerné tmě, v podzemním chladu a páchnoucím vzduchu. V této pochmurné atmosféře se opět udála jedna z nejvzácnějších a nejradostnějších náboženských událostí: Bůh pověřil smrtelného člověka, který v ostatních ohledech navenek vypadal jako jiní lidé, aby přinesl lidstvu nové náboženské zjevení.

Psal se rok 1852 a oním mužem byl perský šlechtic, který je dnes známý jako Bahá’u’lláh.

Během Svého uvěznění, když seděl s nohama sevřenýma kládami a kolem krku měl omotaný padesátikilový železný řetěz, obdržel Bahá’u’lláh, jehož jméno znamená v arabštině „Sláva Boha“, vizi Boží vůle pro lidstvo. Tato událost je srovnatelná pouze s těmi velkými okamžiky v dávné minulosti, kdy se Bůh zjevil předchozím Božím Poslům: když stál Mojžíš před Hořícím keřem, když Buddha dosáhl osvícení pod stromem Bodhi, když Svatý Duch sestoupil v podobě holubice na Ježíše nebo když se archanděl Gabriel zjevil Muhammadovi.

Poslové Boží v minulosti obvykle lidem přinášeli svá učení ústně nebo kázáním. Tyto výroky pak zaznamenal někdo jiný, někdy za života daného Posla, někdy později, na základě toho, co si pamatovali Jeho následovníci. Zakladatel Bahá’í víry se však buď Sám chopil pera a papíru a vlastnoručně zapsal pro lidstvo zjevení, které obdržel nebo Svoje poselství nadiktoval věřícím, kteří působili jako Jeho tajemníci. Bahá’u’lláh se zabýval nejen nadčasovými teologickými a filosofickými otázkami, které lidstvo odedávna trápily, jako např. „Kdo je Bůh?“, „Co je dobro?“ a „Proč jsme tady?“, ale i otázkami současných myslitelů: „Co motivuje lidskou přirozenost? “, „Je skutečný mír opravdu možný? “, „Stará se Bůh ještě o lidstvo?“

„Toto je ta neměnná Víra Boha, věčná v minulosti, věčná v budoucnosti.“

— Bahá’u’lláh

Z Jeho slov čerpá celosvětové Bahá’u’lláhovo společenství svou inspiraci, objevuje jejich morální dosah a získává z nich tvořivou energii. O Bahá’u’lláhově životě se můžete dozvědět více zde: Bahá’u’lláh


Počátky Bahá’í Víry
V letošním roce oslavíme 200. výročí narození Zakladatele Bahá’í Víry – Bahá’u’lláha.
Jak se Bahá’í Víra zrodila?
 

Počátky Bahá’í Víry –

 

Hergot! o Bahá´í
Náboženství tolerance, rozumu a optimismu chce odstranit nedorozumění mezi národy
  (Český rozhlas, 11. 3. 2018)

Radjana Orlovskaya-Asadpoor a Jan Lány | foto: Barbora Linková


Diskusní večer v Knihovně Václava Havla (6. 2. 2018)

 


Bahá’u’lláh a Jeho Smlouva:

Poznámka: