Bahá’í Víra“ je oficiální prezentací Českého Bahá’í společenství na celosvětové internetové síti (World Wide Web). Všechny články a fotografie z této stránky mohou být volně přetiskovány, přeposílány emailem, zveřejňovány jinde na internetu a jinak přetiskovány jednotlivci či organizacemi, za splnění následujících podmínek:

Bahá’í mezinárodní společenství musí být vždy uvedeno jako původní vydavatel a stránky Bahá’í Víry musí být uvedeny jako původní zdroj.

Přetisk musí být vždy doprovázen zřetelným odkazem na tuto internetovou stránku (v online médiích) nebo na URL (www.bahai.cz) této stránky (v jiných médiích).

Fotografie a články nemohou být žádným způsobem použity v rozporu se záměrem a předpokladem původního zdroje (včetně náznaků spojení s nebo podpory jakéhokoli výrobku, služby, názoru nebo věci, a to bez výjimky).

Fotografie mohou být upravovány pouze z důvodu velikosti. Popisky musí vždy zůstat u fotografie.

Bahá’í mezinárodní společenství neponese vůči žádné osobě nebo organizaci právní odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestné náhrady škody, které mohou vyplynout z jakéhokoli přístupu k nebo použití příběhů a/nebo fotografií na našich stránkách.

Přestože je toto paušální povolení k přetisku článků a fotografií z této stránky vydáno bez omezení, tzn. že není vyžadováno žádné zvláštní povolení, České Bahá’í společenství si vyhrazuje plná ochranná práva na své příběhy a fotografie, spadající pod všechny příslušné národní a mezinárodní zákony.

Máte-li ohledně těchto zásad jakékoli dotazy, pošlete nám prosím email na TermsOfUse@bahai.cz.

 

Poznámka: