„Nechť vaše vize objímá celý svět a neomezuje se pouze na vás samotné.“ — Bahá’u’lláh

 

Bahá’í věřící na celé zeměkouli sjednocuje společný náhled na život, který se zakládá na vysokých morálních hodnotách, moderním světovém názoru a oddanosti sloužit okolnímu světu. Pro Bahá’í je prvotním smyslem života poznávat a milovat Boha a přispívat k rozkvětu neustále se rozvíjející světové civilizace. Bahá’í se snaží naplňovat tento smysl prostřednictvím různých osobních, rodinných a společenských aktivit. Velký význam v životě Bahá’í věřících mají každodenní modlitby a meditace, silná rodinná a manželská pouta, pravidelné pobožnosti v rámci společenství a samozřejmě snaha sloužit světu jako celku.

Pravidelná společná setkání Bahá’í věřících a přátel se nesou v neformálním duchu a bývají prodchnuta smíchem, hudbou a všeobecným pocitem radosti a sounáležitosti.

Bahá’u’lláh Své následovníky nabádal: „Úzkostlivě se starejte o potřeby doby, v níž žijete, a svá rokování zaměřte na její neodkladné záležitosti a požadavky.“ A tak se Bahá’í věřící po celém světě, jako jednotlivci i kolektivně, usilovně zapojují do života společnosti a pracují bok po boku s rozličnými skupinami, aby přispěli k pokroku hmotné i duchovní civilizace.

 

Více o tomto tématu:
Poznámka: