„...že ony poklady vyjdou na povrch a lidstvo z nich bude moci těžit.“ — Bahá’u’lláh

 

Rozvoj morálních schopností dětí má zásadní důležitost. Nejen pro jejich vlastní budoucí štěstí, ale i pro službu a pokrok celé společnosti. Rodiče všude kolem hledají způsoby, jak svým dětem poskytnout druh vzdělání, které by poskytlo základy pro jejich vznešený charakter a úspěšný život. Duchovní a morální vzdělání.

Poskytování duchovního vzdělání dětem bylo vždy silným elementem kultury Bahá’í společenství. Jednotlivci i společenství nabízí duchovní a morální vzdělání, které podporuje a vyživuje srdce a mysl dětí a doplňuje vzdělání, které obdrží ve škole.

Dětské hodiny jsou otevřeny všem dětem a často jsou organizovány za spolupráce s jejich rodiči. Jako zdroj využívají učení Bahá’í Víry a snaží se v dětech probouzet lásku k Bohu a respekt ke všem náboženstvím světa.

Rozvíjí v dětech vlastnosti jako jsou láska, přátelství, laskavost, spravedlnost, odvahu, trpělivost, radost a štědrost a jejich praktickou aplikaci v životě. Součástí programu je učení se citátů, příběhů, umělecké activity, hudba a hry. Všechny zmiňované aspekty napomáhají rozvíjené ctnosti.

Vítány jsou všechny děti, žádné z dětí se neúčastní bez souhlasu svých rodičů.

 

Více o tomto tématu:
Poznámka: