„...že ony poklady vyjdou na povrch a lidstvo z nich bude moci těžit.“ — Bahá’u’lláh

 

Rozvoj morálních schopností dětí má zásadní důležitost. Nejen pro jejich vlastní budoucí štěstí, ale i pro službu a pokrok celé společnosti. Rodiče všude kolem hledají způsoby, jak svým dětem poskytnout druh vzdělání, které by poskytlo základy pro jejich vznešený charakter a úspěšný život. Duchovní a morální vzdělání.

Poskytování duchovního vzdělání dětem bylo vždy silným elementem kultury Bahá’í společenství. Jednotlivci i společenství nabízí duchovní a morální vzdělání, které podporuje a vyživuje srdce a mysl dětí a doplňuje vzdělání, které obdrží ve škole.

Dětské hodiny jsou otevřeny všem dětem a často jsou organizovány za spolupráce s jejich rodiči. Jako zdroj využívají učení Bahá’í Víry a snaží se v dětech probouzet lásku k Bohu a respekt ke všem náboženstvím světa.

Rozvíjí v dětech vlastnosti jako jsou láska, přátelství, laskavost, spravedlnost, odvahu, trpělivost, radost a štědrost a jejich praktickou aplikaci v životě. Součástí programu je učení se citátů, příběhů, umělecké activity, hudba a hry. Všechny zmiňované aspekty napomáhají rozvíjené ctnosti.

Vítány jsou všechny děti, žádné z dětí se neúčastní bez souhlasu svých rodičů.

 

Písničky na dětské hodiny

(Ruhi, 1. ročník)

01 Kapky
02 Čisté srdíčko
03 Spravedlnost
04 Láska
05 Služba
06 Pravdomluvnost
07 Bahá’u’lláh je v srdci mém
08 Pokora
09 Přednost má můj kamarád
10 Pravdomluvnost a čestnost
11 Fontána štědrosti
12 Jedna rodina
13 Neochvějnost (citát - Bahá’u’lláh)
14 Láska Boží (citát - 'Abdu’l-Bahá)
15 Jako Mistr
16 Požehnané je místo (citát - Bahá’u’lláh)

 
Více o tomto tématu:
Poznámka: