„Všichni byli ohromeni širokou škálou jeho úspěchů a charakterem jeho vůdcovství, vůdcovství, které v hrstce obyčejných lidí rozvinulo schopnosti a způsobilosti, o kterých oni lidé ani netušili, že je mají…“
— David Hofman, spisovatel a hlasatel

 

Aby zajistil, že Jeho Zjevení dosáhne svého účelu a vytvoří sjednocený svět – a také aby zabezpečil jednotu Bahá’í společenství - stanovil Bahá’u’lláh Svého nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa Středem Své Smlouvy a nařídil ustavení Světového domu spravedlnosti. ‘Abdu’l-Bahá zase stanovil zásady pro fungování Světového domu spravedlnosti a prohlásil, že po Jeho skonu se Bahá’í věřící musí obracet k Jeho nejstaršímu vnukovi Shoghi Effendimu, kterého jmenoval Strážcem Bahá’í víry.

‘Abdu’l-Bahá (nalevo) se Svým nejstarším vnukem Shoghi Effendim

Úkolem Světového domu spravedlnosti i Strážce bylo uplatňování zásad Bahá’í víry, prosazování zákonů, ochrana institucí a přizpůsobování Víry požadavkům stále se rozvíjející společnosti.

Shoghi Effendi se po 36 let s nebývalou prozíravostí, moudrostí a oddaností systematicky staral o rozvoj Bahá’í společenství, o jeho lepší porozumění a o posílení jeho jednoty, jak společenství rostlo a odráželo různost celého lidského pokolení.

Pod vedením Shoghi Effendiho se jedinečný systém, který Bahá’u’lláh navrhl pro spravování záležitostí společenství, rychle rozvinul po celém světě. Shoghi Effendi překládal Bahá’í písma do angličtiny, vytvořil duchovní a administrativní centrum Víry ve Svaté zemi a v tisíci dopisech poskytl vhled do duchovní dimenze civilizace a dynamiky společenské změny, přičemž ukázal úctu vzbuzující vizi budoucnosti, ke které lidstvo spěje.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: