„Kdokoli se s Ním setká, vidí v Něm muže obzvláště dobře informovaného, Jehož řeč si podmaňuje srdce, Jenž přitahuje mysli a duše lidí, Který oddaně věří, že lidstvo je jedno… “
— Al-Mu’ayyad, egyptské noviny, 16 October 1910

 

Na začátku 20. století byl ‘Abdu’l-Bahá, nejstarší Bahá’u’lláhův syn, vedoucím představitelem Bahá’í víry, známý jako zastánce sociální spravedlnosti a posel mezinárodního míru.

‘Abdu’l-Bahá
(1844-1921)

Vzhledem k tomu, že jednota je hlavní zásadou Jeho učení, zajistil Bahá’u’lláh, aby Jeho náboženství nikdy nepodlehlo stejnému osudu jako jiná náboženství, která se po úmrtí svých zakladatelů rozpadla do sekt. V Svých spisech všechny nabádal, aby se obraceli na Jeho nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa, nejenom jako na pověřeného vykladatele Bahá’í písem, ale i jako na dokonalý příklad ducha Víry a učení.

Po Bahá’u’lláhově skonu ‘Abdu’l-Bahá Svými výjimečnými vlastnostmi, znalostmi a službou lidstvu představoval názornou ukázku Bahá’u’lláhova učení v akci. ‘Abdu’l-Bahá pokračoval v dalším rozvíjení Víry Svého Otce a v prosazování ideálů míru a jednoty. Podporoval zakládání místních Bahá’í institucí a vedl rodící se vzdělávací, sociální a ekonomické iniciativy. Po propuštění z celoživotního vězení se ‘Abdu’l-Bahá vydal na několik cest, které ho zavedly do Egypta, Evropy a severní Ameriky. Během Svého života představil s neobyčejnou jednoduchostí nízce i vysoce postaveným Bahá’u’lláhův recept na duchovní a společenskou obnovu společnosti.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: