„ Přečíst byť jediný z veršů Mého Zjevení je lepší, než pročíst Písma jak dřívějších, tak budoucích pokolení.“

— Bahá’u’lláh

 

Modlitba je podle Bahá'í víry pro duchovní bytí člověka nejdůležitější. Je prostředkem, kterým stvoření komunikuje se svým Stvořitelem. Existuje mnoho modliteb, které zjevil Bahá'u'lláh, Báb a ‘Abdu'l-Bahá, a každá z těchto modliteb způsobem, jakým to naše vlastní slova nedokáží, vyjadřuje naše niterné potřeby a nabízí nám vedení.

Modlitba a rozjímání

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Více o tomto tématu:
Poznámka: